หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  :::สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ :::
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตร ป.ตรี   |หลักสูตร ป.โท-ป.เอก   |ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา   |คลังความรู้   |สังเคราะห์งานวิจัย   |รวมลิงค์   |แบบฟอร์ม   |แบบประเมิน  
Slideshow images
|
 | ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน 230 ครั้ง]
(ร่าง) มคอ.1 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ [อ่าน 241 ครั้ง]
สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม [อ่าน 818 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | จุลสาร SAP-WU _ปี 58
จุลสาร SAP [อ่าน 1101 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
  โทร. +66-0 7567 2104-5, +66-0 7567 2113 แฟกซ์ +66-07 567 2106
วันนี้  48 คน   เดือนนี้  494 คน  
ปีนี้  15007 คน     ทั้งหมด  54457 คน  
เข้าสู่ระบบ